文逸首页 小文论坛 文逸博客 精华文章
 首页 | 新闻 | 论坛 | 博客 | 专题 | FTP | 金融 | 微博 | 图库 | MyHome | 搜索 | 登陆 | 注册 | 帮助 | 设为首页  ·在线人数: 498

发表新帖 我的主页  用户登陆 返回上页 收藏本帖 文友爬行榜

标题:[分享]《大悲咒》的N个版本
[作者] wonyen [发表时间] 2005/10/12 14:28:07  [回复] 10  [点击] 3603

 [作者] wonyen   [头衔] 站长  [经验] 6019025  [等级] 大主帅   [发帖] 2789   [回帖] 1777  [登陆] 2388
[发表时间] 2005/10/12 14:28:07  [楼主]
标题: [分享]《大悲咒》的N个版本
 
param name=ShowControls value=True param name=ShowPositionControls value=False param name=ShowAudioControls value=True param name=ShowTracker value=True param name=ShowDisplay value=False param name=ShowStatusBar value=True param name=AutoSize value=False param name=ShowGotoBar value=False param name=ShowCaptioning value=False param name=AutoStart value=True param name=PlayCount value=False param name=AnimationAtStart value=False param name=TransparentAtStart value=False param name=AllowScan value=False param name=EnableContextMenu value=True param name=ClickToPlay value=False param name=InvokeURLs value=True param name=Filename value=http://www.wonyen.net/download/wonyen/dabeizhou.mp3

《大悲咒》我听过很多个版本。
 大部分是跟着家里长辈从小听到大的,庙里常用的那种。在香火萦绕中,感觉伴随着无上威严。其实小时候,更多的感觉是害怕,总是担心自己一个不恭敬就得罪了菩萨而遭到惩罚。只顾收敛心神,什么都不敢多想。
 后来大了一点,盲目的恐惧之心尽去。菩萨如果那么容易得罪,又如何以德服人,普度众生?说到底,那只是一种信仰,帮助你保持心的形状,如此而已。每次到寺庙看到人大把大把的砸钱烧高香,求官求财,我都觉得好笑。特别是上次去灵隐寺,方圆不过上万个平米,门票就要30元一张,不由得人不感叹钱的重要。什么时候,信仰也成了有钱人的专利?
 再后来发现齐豫的版本,一直听到现在。喜欢她无论如何出尘淡定,却总有在生活的感觉。其实出世是很容易的,入世而不堕,才是难上难。
 前阵子又无意中在网上发现一个舞曲版,听完之后半天找不着北。即便如今是商业社会,也不用商业的如此彻底吧?用舞曲来吸引更多的年轻人?或者是鼓励出家人要多跳舞强身健体?总之是搞笑之极。
 还有钢琴版,更晕。钢琴是西式的,装在套子里的神采飞扬的优雅。而大悲咒,则是谦和淡薄,如东方人一贯的低调。你能想象出一个身着晚礼服的人低眉顺目的样子吗?
 浮躁,这个世界真是浮躁得可以。
 
 舞曲版
 下载http://www.tanghu.net/music/Chinese/XinLing/WQDBZ03-17676.mp3
 
 大悲咒(齐豫)
 下载http://www.evdd.com/mp3/qiyu/02.mp3
 
 梵唱大悲咒<钟声开头>
 下载http://www.wanfusi.org/music/001.mp3
 
 梵唱大悲咒<男声圆融版> 
 下载http://0419org.und.net.cn/pt823/down/da_bei_zhou.mp3
 
 
 大悲咒.<真正仙乐,净化心灵>
 下载: http://www.chinalama.net/fyql/大悲咒.MP3
 
 大悲咒<钢琴音乐版>
 RM下载http://www.fozionline.com/bbs/UpLoadFile/2004111323135746718.rm
 
 藏传大悲咒(MTV)
 RM下载http://218.56.160.98/qfz/tm/zc01.rm
 
 大悲咒 <古筝演奏版>
 RM下载http://mp3.baidu.com/u?u=http://www.fozionline.com/bbs/UpLoadFile/Y2JjaGZnaGtjZWpoZ2dqaGhrMw$$.rm
 
 大悲咒(女声4.8 M)<出自专集:天使菠萝蜜>
 wma下载http://mp3.baidu.com/u?u=http://vipweb.url.com.tw/cct99/YWRYZmU2.wma
 
 
 
 =====================
 大悲咒文字版(罗马拼音)
 
 南无.喝啰怛那.哆啰夜耶(Na Mo, He Le Da Na, Duo La Ye Ye). 
 南无.阿唎耶(Na Mo, Ou Li Ye). 
 婆卢羯帝.烁钵啰耶(Po Luo Jie Di, Shuo Bo La Ye). 
 菩提萨埵婆耶(Pu Ti Sa Duo Po Ye). 
 摩诃萨埵婆耶(Mo He Sa Duo Po Ye). 
 摩诃迦卢尼迦耶(Mo He, Jia Lu Ni Jia Ye). 
 唵(An). 
 萨皤啰罚曳(Sa Bo La Fa Yi). 
 数怛那怛写(Su Da Na Da Xia). 
 南无悉吉栗埵.伊蒙阿唎耶(Na Mo, Xi Ji LieDuo, Yi Mong Ou Li Ye). 
 婆卢吉帝.室佛啰愣驮婆(Po Lu Jie Di, Shi Fu La Leng Tuo Po). 
 南无.那啰谨墀(Na Mo, No La Jin Chi). 
 酰利摩诃皤哆沙咩(Shi Li Mo He, Ba Duo Suo Mi). 
 萨婆阿他.豆输朋(Sa Po Ou Ta, Dou Shu Peng). 
 阿逝孕(Ou Shi Yun). 
 萨婆萨哆.那摩婆萨哆(Sa Po Sa Duo, Na Mo Po Sa Duo).那摩婆伽(Na Mo Po Qie). 
 摩罚特豆(Mo Fa Te Dou). 
 怛侄他(Da Zhi Ta). 
 唵.阿婆卢酰(An, Ou Po Lu Xi,). 
 卢迦帝(Lu Jia Di). 
 迦罗帝(Jia Lu Di). 
 夷酰唎(Yi Xi Li). 
 摩诃菩提萨埵(Mo He Pu Ti Sa Duo). 
 萨婆萨婆(Sa Po Sa Po). 
 摩啰摩啰(Mo La Mo La). 
 摩酰摩酰.唎驮孕(Mo Xi Mo Xi, Lie Tuo Yun). 
 俱卢俱卢.羯蒙(Ju Lu Ju Lu, Jie Mong). 
 度卢度卢.罚阇耶帝(Du Lu Du Lu, Fa She Ye Di). 
 摩诃罚阇耶帝(Mo He, Fa She Ye Di). 
 陀啰陀啰(Tuo La Tuo La). 
 地唎尼(Di Li Ni). 
 室佛啰耶(Shi Fu La Ye). 
 遮啰遮啰(Zhe La Zhe La). 
 摩么.罚摩啰(Mo Mo, Fa Mo La). 
 穆帝隶(Mo Die Lie). 
 伊酰伊酰(Yi Xi Yi Xi). 
 室那室那(Shi Na Shi Na). 
 阿啰嘇.佛啰舍利(Ou La Sen, Fu La She Li). 
 罚沙罚参(Fa Suo Fa Seng). 
 佛啰舍耶(Fu La She Ye). 
 呼嚧呼嚧摩啰(Hu Lu Hu Lu Mo La). 
 呼嚧呼嚧酰利(Hu Lu Hu Lu Xi Li). 
   
 娑啰娑啰(Suo La Suo La). 
 悉唎悉唎(Xi Li Xi Li). 
 苏嚧苏嚧(Su Lu Su Lu). 
 菩提夜.菩提夜(Pu Ti Ye, Pu Ti Ye). 
 菩驮夜.菩驮夜(Pu Tuo Ye, Pu Tuo Ye). 
 弥帝唎夜(Mi Di Li Ye). 
 那啰谨墀(Nuo La Jin Chi). 
 地利瑟尼那(Di Li Se Ni Na). 
 波夜摩那(Po Ye Mo Na). 
 娑婆诃(Suo Po He). 
 悉陀夜(Xi Tuo Ye). 
 娑婆诃(Suo Po He). 
 摩诃悉陀夜(Mo He Xi Tuo Ye). 
 娑婆诃(Suo Po He). 
 悉陀喻艺(Xi Tuo Yu Yi). 
 室皤啰耶(Shi Bo La Ya). 
 娑婆诃(Suo Po He). 
 那啰谨墀(Nuo La Jin Chi). 
 娑婆诃(Suo Po He). 
 摩啰那啰(Mo Na Nuo La). 
 娑婆诃(Suo Po He). 
 悉啰僧.阿穆佉耶(Xi La Sen, Ou Mu Qie Ye). 
 娑婆诃(Suo Po He). 
 娑婆摩诃.阿悉陀夜(Suo Po Mo He, Ou Xi Tuo Ye). 
 娑婆诃(Suo Po He). 
 者吉啰.阿悉陀夜(Zhe Ji La, Ou Xi Tuo Ye). 
 娑婆诃(Suo Po he). 
 波陀摩.羯悉陀夜(Bo Tuo Mo, Ji Xi Tuo Ye). 
 娑婆诃(Suo Po He). 
 那啰谨墀.皤伽啰耶(Nuo La Jin Chi, Bu Qie La Ye). 
 娑婆诃(Suo Po He). 
 摩婆利.胜羯啰夜(Mo Po Lie, Sen Ji La Ye). 
 娑婆诃(Suo Po He). 
 南无喝啰怛那.哆啰夜耶(Na Mo He La Da Na, Duo La Ye Ye). 
 南无阿唎耶(Na Mo Ou Li Ye). 
 婆嚧吉帝(Po Lu Jie Di). 
 烁皤啰夜(Suo Bo La Ye). 
 娑婆诃(Suo Po He). 
 唵.悉殿都(An, Xi Dian Du). 
 漫多啰(Man Duo La). 
 跋陀耶(Ba Tuo Ye). 
 娑婆诃(Suo Po He). 

//天涯社区  静默的鱼

分享到:

青青翠竹,无非正道;郁郁黄花,尽是真情
按此在新窗口浏览图片

 [作者]wonyen [头衔]站长 [经验]6019025 [等级]大主帅  [发帖]2789  [回帖]1777 [登陆]2388
[发表时间]2005/10/12 14:35:53 [1楼]
我找到的关于《大悲咒》的一些资料:

大悲咒,是觀世音萻薩的大慈悲心,無上菩提心,以及濟世渡人,修道成佛的重要口訣。其中一字一句都包含著正等正覺的真實工夫,沒有一絲一毫的虛偽。本咒是觀世音菩薩「大悲心陀羅尼經」中的主要部份,共有八十四句。其詳名為:「千手千眼觀世音菩薩廣大圓滿無碍大悲心陀羅尼經大悲神咒。」其得名的由來是:有一次佛陀告訴阿難尊者說:「如是神咒,有種種名:一名廣大圓滿、一名無碍大悲、一名救苦陀羅尼、一名延壽陀羅尼、一名滅惡趣陀羅尼、一名破惡業障陀羅尼、一名滿願陀羅尼、一名隨心自在陀羅尼、一名速超十地陀羅尼。」它的被稱為千手千眼觀世音菩薩的因由是:有一次他曾經在千光王靜住如來住所時,靜住如來特為了他說了「廣大圓滿無碍大悲陀羅尼」,並且對他說:「善男子彈汝當持此心咒,普為未來惡世一切眾生作大利樂。」據經的記載:當時觀世音菩薩聽了此咒後,即由初地證至第八地--不動地。於是發出誓願說:「設我當來之世能利樂一切眾生者,令我即時身生千手千眼具足。」如此發願後,果真頓時身生千手千眼,並且十方大地為之震動,十方諸佛亦都放出無量光明,遍照十方的無邊世界。至於本咒所以有種種異名,釋尊曾經告訴阿難說:這是起因於觀音菩薩的宏願。菩薩曾在世尊處發誓說:「設若諸人天誠心念我名者,亦應念本師阿彌陀如來名,然後誦此陀羅尼神咒。如一夜能持誦五遍,則能除滅百千萬億劫生死重罪。設若諸人天誦持大悲章句者,即於臨命終時,十方諸佛皆來授手接引,並且隨其所願往生諸佛國土。設若諸人天誦持大悲心咒者,十五種善生,不受十五種惡死。」因此大悲咒,不但能除一切災難以及諸惡病苦,且能成就一切善法遠離一切怖畏,所以我們應以十分虔敬的信心與清掙心去受持它,方能契合菩薩的大悲心,獲得無上的利益。沉淪在三界五趣眾生,果能經常持誦大悲咒,不但能治一切心病與身病,且能由此超脫生死輪迴,願眾生齊誦本咒,同證佛果。

---------------------------------------------------------------------------

大悲咒句文譯意

---------------------------------------------------------------------------

 南無(皈依)喝囉怛那哆囉夜耶(三寶).南無(皈依)阿唎耶(聖),婆盧羯帝(觀)爍缽囉耶(自在).菩提薩埵婆耶(覺有情). 摩訶薩埵婆耶(大覺有情).摩訶迦盧尼迦耶(有大悲者).唵(皈命),薩皤囉罰曳(一切尊).數怛那怛寫(為救濟於一切恐怖者).南無(皈命)悉吉慄埵(於彼)伊蒙阿唎耶(我聖).婆盧吉帝室佛囉愣馱婆(觀自在香山).南無(皈命)那囉謹墀(言聖觀自在賢愛.慈悲之心).醯利摩訶皤哆沙咩(我今宣說).薩婆阿他豆輸朋(一切希望圓滿而有光輝者).阿逝孕(無比).薩婆薩哆(一切鬼神不能打勝者)那摩婆薩哆,那摩婆伽(童真).摩罰特豆(有道即令迷界清掙者).怛姪他(謂).唵(皈命).阿婆盧醯(有光明智慧者).盧迦帝(觀自在).迦羅帝(超越世間者).夷醯唎(吁獅子王).摩訶菩提薩埵(大菩薩).薩婆薩婆(一切一切).摩囉摩囉(憶念憶念),摩醯摩醯唎馱孕(心真言).俱盧俱盧羯蒙(作作事業).度盧度盧(保持保持)罰闍耶帝(遊空者). 摩訶罰闍耶帝(大遊空者).陀囉陀囉(保持).地唎尼(持者).室佛囉耶(帝王自在). 遮囉遮囉(行動).摩麼罰摩囉(無垢者).穆帝隸(無垢體).伊醯伊醯(教語).室那室那(弘誓).阿囉參(王)
佛囉舍利(覺堅固). 罰沙罰參(歡喜).佛囉舍耶(除滅由貪瞋痴行動之毒害者).呼嚧呼嚧摩囉(作法無垢).呼嚧呼嚧醯利(速疾速疾,有花鬉者).娑囉娑囉(堅固者),悉唎悉唎(或蓮花). 蘇嚧蘇嚧(蓮花頸). 菩提夜菩提夜(悟悟).菩馱夜菩馱夜(教悟).彌帝唎夜(有慈愛者).那囉謹墀(青頸).地利瑟尼那(堅利).波夜摩那 (名聞).娑婆訶(欲見者,令影現,生歡喜圓滿成就涅槃之意).悉陀夜(義).娑婆訶(有成就者).摩訶悉陀夜(大義).娑婆訶(有大成就者).悉陀喻藝(無為).室皤囉耶(得大自在). 娑婆訶(於悉地與瑜伽有自在者).那囉謹墀(賢愛).娑婆訶(為青頸圓滿成就).摩囉那囉(有猪面).娑婆訶(成就).悉囉僧阿穆佉耶(愛語第一義),娑婆訶(手執蓮花者). 娑婆摩訶(大成就)阿悉陀夜(無比).娑婆訶(成就). 者吉囉阿悉陀夜(無比).娑婆訶(成就).波陀摩羯悉陀夜(大義).娑婆訶(於法螺之聲,令開悟者).那囉謹墀皤伽囉耶(賢首聖尊). 娑婆訶(成就).摩婆利勝羯囉夜(英雄威德生性).娑婆訶(征於住左肩方面之黑色魔者).南無喝囉怛那哆囉夜耶(皈依佛法僧三寶),南無(皈命)阿唎耶(聖).婆嚧吉帝(觀).爍皤囉夜(自在).娑婆
訶(成就).唵(皈命),悉殿都(令我成就).漫多囉(真言).跋陀耶(句),娑婆訶(成就).

---------------------------------------------------------------------------

大悲咒全文概述

---------------------------------------------------------------------------

 皈依三寶,皈依大悲渡世的觀世音菩薩,世間感受一切恐怖病苦的眾生,要誓願宣說廣大圓滿無礙大悲救苦救難的真言,要看破生死煩惱,了悟真實光明,皈依於大慈大悲、隨心自在的觀世菩薩。祈求一切圓滿,不受一切鬼卒的侵害,皈命於為觀世音菩薩請說廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼的本尊-千光王靜住如來。能得清淨圓明的光輝,能除無明罣礙的煩惱,要修得無上的功德,方不致沈淪在無邊執著的苦海之中。

 大慈大悲的觀世音菩薩,常以諸佛菩薩的化身,悠遊於大千世界,密放神通,隨緣化渡,一如菩薩顯化的獅子王法身,引導有緣眾生遠離罪惡,忘却生死煩惱,皈向真實光明。大慈大悲的觀世音菩薩以清淨無垢聖潔蓮華的法身,順時順教,使眾生了悟佛因,大慈大悲的觀世音菩薩,對於流布毒害眾生的貪、瞋、痴三魔,更以嚴峻大力的法身予以降伏,使修持眾生得能清淨,菩薩更以清淨蓮華,顯現慈悲,揚洒甘露,救渡眾生脫離苦難。只是娑婆世界眾生,常習於十惡之苦,不知自覺,不肯脫離,使行諸利樂的菩薩,常要忍受怨嫉煩惱。然而菩薩慈悲,為救眾生痴迷,復顯化明王法身,以無上智慧破解煩惱業障,遠離一切恐怖危難。大慈大悲觀世音菩薩顯化之諸般法相,常在眾生之中,隨緣隨現,使眾生憶佛念佛,迷途知悟。

 為使眾生早日皈依歡喜圓滿,無為虛空的涅槃世界,菩薩復行大慈大悲的誓願,手持寶幢,大放光明,渡化眾生通達一切法門,使眾生隨行相應,自由自在得到無上成就。菩薩的無量佛法,廣被大眾,恰似法螺傳聲,使諸天善神均現歡喜影相,亦使眾生於聽聞佛法之後,能罪障滅除,各得成就。不管是猪面、獅面,不管是善面、惡面,凡能受此指引,都能得諸成就,即使住世之黑色塵魔,菩薩亦以顯化之大勇法相,持杖指引,渡其皈依三寶。

 南無大慈大悲聖觀世音菩薩,願誠心誦持此真言者,皆得涅槃。

大悲咒為任何學佛者所必修,猶金錢為世人所必具,此咒能圓滿眾生一切願望並治八萬四千種病。觀世音菩薩白佛言:「如眾生誦持大悲咒,不生諸佛國者,不得無量三昧辯才者,於現在生中一切所求若不遂者,誓不成正覺,惟除不善及不至誠」。

---------------------------------------------------------------------------

大悲咒持誦須知

---------------------------------------------------------------------------

一凡持誦是咒者.不拘宰官士庶.男婦老幼道士僧尼.當守戒律.竭忠於君.孝養父母.不殺不盜.不淫不妬.不嗔不恨.不驕不詐.不綺言妄語.不惡口毒舌.尊重是咒.敬而信之.如獲至寶.自然所求如意.所願遂心.功德不可思議.

一凡持誦是咒者.先念經中南無大悲觀世音.願我速知一切法云云.再念南無大悲觀世音菩薩十聲.南無阿彌陀佛十聲.欲求某事.即觀想圖中某手眼寶相.至心持誦.虔誠拜禱.無不響應.

一凡持誦是經者.必須庵觀寺院之內.廣設壇場.作種種佈施供養.潔淨身心.焚修叩禮.乃為盡善.次則家庭靜室.灑掃嚴潔.焚香供養.方可誦持.又或力不從心.即望空一香.按日持誦.但辦誠心.自得孚感之應.甚至舟車鞍馬.旅舍市塵.不及焚香.無由禮拜之處.只於每日清晨盥洗之後.至心望空虔誦五遍.勿令間斷.大悲威神之力.亦無有不感應者.

一凡持誦是咒者.當悟經中所云.廣宣流布.莫令斷絕二句.或印施.或抄寫.或口授.務令此咒普為流傳.輾轉濟度.功德無量.

一持此神妙大陀羅尼之人.必由夙世已曾供養諸佛.廣植善根.始能信心受持.是人幼德.已無量無邊.獲福亦不可思議.但始勤終怠.修行人所忌.懷不信心.罪業更深.經云.於咒疑者.乃至小罪輕業亦不得滅.何況重罪.普願同志善友.信心堅固.善果圓成.實厚望焉.  


青青翠竹,无非正道;郁郁黄花,尽是真情
按此在新窗口浏览图片

 [作者]ANGELA1108 [头衔] [经验]2949 [等级]上校  [发帖]237  [回帖]99 [登陆]222
[发表时间]2005/10/12 18:00:51 [2楼]
真好听

闭上眼睛
仔细聆听
心境开阔
淡定从容

 


心若冰清,天塌不惊
Nobody knows who i really am,i never felt this empty before.And if i ever need someone to come along .      
Who's gonna comfort me and keep me strong?
MSN:hefeiyan0121@hotmail.com

 [作者]西风瘦马 [头衔]认证会员(综) [经验]3257 [等级]上校  [发帖]250  [回帖]124 [登陆]266
[发表时间]2005/10/27 21:23:07 [3楼]
楼主大主帅也信佛么?
在现在这个功利浮躁的社会里,信佛的人真是太少了也太难能可贵了。

不可即使不信佛,多听听《大悲咒》也能修身养性。   [作者]wonyen [头衔]站长 [经验]6019025 [等级]大主帅  [发帖]2789  [回帖]1777 [登陆]2388
[发表时间]2005/11/1 21:29:25 [4楼]
楼主大主帅也信佛么?
在现在这个功利浮躁的社会里,信佛的人真是太少了也太难能可贵了。

不可即使不信佛,多听听《大悲咒》也能修身养性。   呵呵 看来西风瘦马兄也是佛友了..

其实多年前,我最早是因为看到苏东坡所言"青青翠竹,无非般若;郁郁黄花,尽是法身"这句话,我很欣赏他也相信他所说的话,加上自己同样喜欢"翠竹"与"黄花",因此..  


青青翠竹,无非正道;郁郁黄花,尽是真情
按此在新窗口浏览图片

 [作者]mycat [头衔]论坛斑竹 [经验]55100 [等级]大将  [发帖]49  [回帖]293 [登陆]252
[发表时间]2005/12/23 19:18:48 [5楼]
刚刚下了齐豫版的,原来梵音版听惯了,有点不习惯,不过齐豫版的前奏好像"森林物语,梦幻大海"的曲.

推荐2首:
准提咒,心经梵唱.  


拥有命运给我惊喜      曾是拥有

 [作者]撒落蒲公英的种子 [头衔] [经验]65 [等级]平民  [发帖]8  [回帖]23 [登陆]12
[发表时间]2005/12/23 21:45:00 [6楼]
心经梵唱版我电脑里就有,调子确实很好听...不过还是更喜欢孟庭苇版的心经...

准提咒之前没听过,刚从百度找了一个,呵呵
param name=ShowControls value=True param name=ShowPositionControls value=False param name=ShowAudioControls value=True param name=ShowTracker value=True param name=ShowDisplay value=False param name=ShowStatusBar value=True param name=AutoSize value=False param name=ShowGotoBar value=False param name=ShowCaptioning value=False param name=AutoStart value=True param name=PlayCount value=False param name=AnimationAtStart value=False param name=TransparentAtStart value=False param name=AllowScan value=False param name=EnableContextMenu value=True param name=ClickToPlay value=False param name=InvokeURLs value=True param name=Filename value=http://www.wanfusi.org/music/019.mp3
準提神咒 
  

稽首皈依蘇悉帝 頭面頂禮七俱胝 
我今稱贊大準提 唯願慈悲垂加護 
  
南無颯哆喃。三藐三菩陀。俱胝喃。怛姪他。 

唵。折戾主戾。準提娑婆訶。   


我是蒲公英的种子,撒到哪里哪里发芽,呵呵。

 [作者]撒落蒲公英的种子 [头衔] [经验]65 [等级]平民  [发帖]8  [回帖]23 [登陆]12
[发表时间]2005/12/23 21:46:22 [7楼]
梵名"准胝提"、"准提佛母"等,是觀世音菩薩之不同化現,准提,譯為清淨,或明覺,含有七億佛母,三世諸佛之母的意思,又稱七俱胝佛母。準提密號最勝金剛,又稱降伏金剛。修持此法行者,凡事一切殊勝,無不如意,能降伏一切惡魔,百邪震驚,而不得便。此法唐密特重視之,為主要本尊法。 

。 "准提"譯言清淨,表示准提佛母心性清淨、皎潔。 此尊是為蓮花部的諸尊之母, 故稱為"佛母"。佛母身是黃白色,三目十八臂。 十八臂表示十八不共法。三目代表著佛眼、法眼、慧眼。 頭戴五佛冠,以阿彌陀佛為頂嚴。 

其像作黃白色。種種莊嚴其身。腰下著白衣。衣上有花又。身著輕羅綽袖天衣。以綬帶繫腰。朝霞絡身。其手腕以白螺為釧。其臂上釧七寶莊嚴。一一手上著指環。都十八臂面有三目。 

上二手作說法相。 

右第二手施無畏。 

第三手把劍。 

第四手把數珠。 

第五手把微若布羅迦果(漢言子滿果此間無西國有) 

第六手把越斧。 

第七手把鉤。 

第八手把跋折羅。 

第九手把寶鬘。 

左第二手把如意寶幢。 

第三手把蓮花。 

第四手把澡灌。 

第五手把索。 

第六手把輪。 

第七手把螺。 

第八手把賢瓶。 

第九手把般若波羅蜜經夾。 

菩薩下作水池。池中安蓮花。難陀拔難陀二龍王共扶蓮花莖。於蓮花上安准提菩薩。其像周圓安明光焰。其像作憐愍眼看行者在下坐。手執香鑪。面向上看菩薩。於菩薩上畫二淨居天。像法如是』 

十八臂均是以右旋白海螺為釧,兩足雙跏趺坐於蓮花月輪座中央。 修准提佛母之本尊大法,可摧毀一切眾生之惑業,凡事一切殊勝。 降伏惡魔,除災滅害,百邪驚怕,均不能得逞。成就延命,求兒得福, 可謂功德廣大無邊,任何眾生皆可救。 
準提咒修法與功德 


準提咒,目前在顯教的《佛教念誦集》中作為"十小咒"之一,其持誦內容如下: 
  

準提神咒 
  

稽首皈依蘇悉帝 頭面頂禮七俱胝 
我今稱贊大準提 唯願慈悲垂加護 
  
  

南無颯哆喃。三藐三菩陀。俱胝喃。怛姪他。 

唵。折戾主戾。準提娑婆訶。 

--------------------------- 
按《佛學大詞典》"準提"條: 


【準提】 

 梵名Cundi。又作準提、準胝、準泥、準提觀音、準提佛母、佛母準提。意譯作清淨。護持佛法,並為短命眾生延壽護命之菩薩。禪宗以準提為觀音部之一尊,深加尊崇。日本台密以準提入于佛母中,以為佛部之尊。日本東密則以準提為六觀音之一,攝于蓮華部中六觀音(千手觀音、聖觀音、馬頭觀音、十一面觀音、準提觀音、如意輪觀音)中。蓋觀音分入六道,為濟度眾生之應化身。位于現圖胎藏界曼荼羅之遍知院,身著輕羅綽袖之衣,腰系綬帶,手腕佩以白螺,呈十八臂三目之相。〔準提大明陀羅尼經〕 
--------------------------- 
  

 持誦準提咒功德,按《顯密圓通成佛心要集》中說: 
  

 佛言:此咒能滅十惡五逆一切罪障,成就一切白法功德。持此咒者,不問在家出家、飲酒食肉、有妻子,不揀淨穢,但至心持誦,能使短命眾生增壽無量。迦摩羅疾尚得除差,何況余病!若不消滅,無有是處。若誦滿四十九日,準提菩薩令二聖者常隨其人,所有善惡心之所念,皆于耳邊一一具報。若有無福、無相、求官不遂、貧苦所逼者,常誦此咒,能令現世得輪王福,所求官位必得稱遂(禪宗《傳燈錄》中引古人雲:俱胝只念三行咒,便得名超一切人是也)。若求智慧得大智慧,求男女者便得男女。凡有所求,無不稱遂,似如意珠,一切隨心。 
  

 又誦此咒,能令國王大臣及諸四眾,生愛敬心,見即歡喜。誦此咒人,水不能溺,火不能燒,毒藥、怨家、軍陣、強賊,及惡龍、獸、諸鬼魅等,皆不能害。若欲請梵王、帝釋、四天王、閻羅天子等,但誦此咒,隨請必至,不敢前次,所有驅使,隨心皆得。此咒于南贍部洲有大勢力,移須彌山,竭大海水,咒干枯木能生華果,何況更能依法持誦!不轉肉身得大神足,往兜率天。若求長生及諸仙藥,但依法誦咒,即得見觀世音菩薩或金剛手菩薩,授與神仙藥,隨取食之,即成仙道,得延壽命,齊于日月,證菩薩位。若依法誦滿一百萬遍,便得往詣十方淨土,歷事諸佛,普聞妙法,得證菩提。 


 若欲成就壇法,不同諸部廣修供養、掘地香泥之所建立,但以一新鏡未曾用者,于佛像前,隨月十五日夜,面向東方,置鏡坐前,隨力莊嚴諸供養具,燒安息香及淨水,然後結印在于心上,咒鏡一百八遍,以囊盛鏡,常將隨身,每欲念誦,但以鏡壇置于面前,結印誦咒。若不能逐日對鏡念誦,但于十齋日對鏡念誦,除十齋日外,不對鏡壇持誦亦得(密藏之中今此鏡壇最為要妙,總攝一切諸壇。若無鏡者,但想一鏡者于面前持誦,淨諸惡趣經等多說,想成壇法持誦為上,或不能想得壇者,但只專注持咒。十齋日者,所謂一日、八日、十四日、十五日、十八日、二十三日、二十四日、二十八日、二十九日、三十日) 
 此準提咒,一切諸佛菩薩等同說,獨部別行,總攝二十五部真言壇法。準梵本有十萬偈說文。龍樹菩薩以偈贊曰: 


準提功德聚 寂靜心常誦  
一切諸大難 無能侵是人  
天上及人間 受福如佛等  
遇此如意珠 定獲無等等  

 --------------------------- 
 又,持誦觀世音菩薩六字大明咒(即:嗡嘛呢叭咪吽)後,再持誦準提咒,感應猶速。按《顯密圓通成佛心要集》中說:"說此六字大明竟,有七十七俱胝佛,一時現前同聲說準提咒。即知此六字大明,與準提真言次第相須也(廣如大乘莊嚴寶王經說)。" 
 (《顯密圓通成佛心要集》列出了持誦準提咒的一種儀軌) 
 --------------------------- 
 按《中華佛教百科全書》"準提菩薩"條: 
 【準提菩薩(梵Cundi︿,藏Bskul-bye-ma)】 


 漢譯有準胝觀音、準提佛母、七俱胝佛母等名。是以準提咒普為顯密佛教徒所知的大菩薩。在禪宗,則稱之為天人丈夫觀音。 


 有關準提菩薩的事跡,在經典中並沒有詳細的說明。他究竟應該歸屬于觀音部或佛部,在密宗內部也有異說。但是他在中日兩國佛徒的心目中,則是一位感應甚強,對崇奉者至為關懷的大菩薩。 


 準提菩薩的圖像,有二臂、四臂……至八十四臂等九種。不過,一般佛徒所供奉的圖像大抵以十八臂三目者為多。十八臂之中,各臂或結印,或持劍、持數珠、金剛杵等物。有些佛教徒見到準提像後,往往誤以為是千手千眼觀音(Sanasrabhuja︿rya︿valokitesvarah!)。實則千手千眼觀音的塑畫像,通常都是二十七目四十臂(加上合掌、定印之二手則為四十二臂),而且各手所持之物也與準提菩薩不同,應該加以甄別。 


 準提咒,是任何信仰者(不拘出家在家,或茹素與否)都可以持誦的。古來相傳的讀法,隨著我國歷代語音的變化,已經有少許失真,茲將漢譯咒語附上羅馬字讀音,以供持誦者參考: 
 南無(namah!)颯哆喃三藐三菩馱俱胝南(sapta︿nam samyaksambuddha kot!i︿na︿m)怛佷他(tadyata︿)唵(om)折隸(cale)主隸(cule)準提(cundhe)娑婆訶(sva︿ha︿)。 

  
 ◎附:談玄〈準提咒的研究〉(摘錄自《準提法集要》)   


我是蒲公英的种子,撒到哪里哪里发芽,呵呵。

 [作者]mycat [头衔]论坛斑竹 [经验]55100 [等级]大将  [发帖]49  [回帖]293 [登陆]252
[发表时间]2005/12/24 7:51:32 [8楼]
厉害,敢问大师在哪个道场清修?  


拥有命运给我惊喜      曾是拥有

 [作者]wonyen [头衔]站长 [经验]6019025 [等级]大主帅  [发帖]2789  [回帖]1777 [登陆]2388
[发表时间]2005/12/24 15:09:53 [9楼]
呵呵 我再附上图片一张...

按此在新窗口浏览图片  


青青翠竹,无非正道;郁郁黄花,尽是真情
按此在新窗口浏览图片

9 条回复; 10 条/页;  1 / 1     第    ↑到页首
您未登陆,发帖前请填写:用户名  密码   注册新用户  
 回复: [分享]《大悲咒》的N个版本
排版
粗体斜体下划线居中飞翔文字移动文字发光文字阴影文字插入超级链接插入网页插入下载地址插入Email地址插入图片插入Flash插入RealPlay文件插入Media文件插入QuickTime影片插入背景音乐插入代码插入引用
插入表情:表情符号   使用帮助
内容 (8000字以内)
 
  关闭窗口  
[论坛列表]

小文诊所 创业经验
金融创新 家庭理财
居家旅行 国内资源
职业生活 配置应用
饮食文化 实盘记录
温情一刻 国外资源
法律频道 红旗社区
妇幼天地 商标标准
站务处理 蓝总看盘
奖励认证 开源软件
故障咨询 求助中心
公益活动 手机软件
网络经济 文史研究
期货专版 代理试用
网页制作 人才交流
分类广告 房产观澜
体育资讯 雅瑟风流
初学园地 美术贴图
股海风云 听风茶轩
管理学院

[今日热帖]

关于文逸 | 小文论坛 | 文逸博客 | 文逸金融 | 精华文章网站地图 | 联系我们 | 隐私保护
 Copyright© WWW.WONYEN.NET 2003 - 2021  闽ICP备09016518号-16   本站最高 10508 人同时在线,发生时间 2005-5-17 5:09:15 
 文逸科技 制作维护